Premier Cru

I Champagne finns det olika kvaliteter beroende på vart odlingarna ligger. Premier Cru är en klassificering på högkvalitativa druvor. Det som gör dessa odlingarna kvalitativa är att de ligger i rätt jordar, med rätt fuktighet, rätt kalk- och mineralbalans samt placerade i rätt väderstreck. Dessa faktorer gör att druvan får en väldigt hög klass. Phillipe Paques eftersträvar en gedigen tradition i att efterleva hantverket, de 10 hektaren av underbart trevliga druvor ger stabil grund för alla dessa viner.